קטע:רש"י על ויקרא יג כב

"נגע היא" - השאת הזאת או הבהרת