פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא יא כ

"שרץ העוף" - הם הדקים הנמוכים הרוחשין על הארץ כגון זבובים וצרעין ויתושין וחגבים