פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא יא טז

"הנץ" - אישפרוי"ר