קטע:רש"י על ויקרא ט כב

"ויברכם" - (ת"כ סוטה לו) ברכת כהנים יברכך יאר ישא

"וירד" - מעל המזבח