קטע:רש"י על ויקרא ט יב

"וימצאו" - לשון הושטה והזמנה