קטע:רש"י על ויקרא ט טו

"ויחטאהו" - עשהו כמשפט חטאת

"כראשון" - כעגל שלו