קטע:רש"י על ויקרא טז לד

"ויעש כאשר צוה ה' וגו'" - כשהגיע יום הכפורים עשה כסדר הזה ולהגיד שבחו של אהרן שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך (ת"כ)