קטע:רש"י על ויקרא טז יד

"והזה באצבעו" - הזאה אחת במשמע

"ולפני הכפרת יזה שבע" - הרי אחת למעלה ושבע למטה