פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא טז יג

"על האש" - שבתוך המחתה

"ולא ימות" - הא אם לא עשאה כתקנה חייב מיתה