פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא טז י

"יעמד חי" - כמו יועמד חי על ידי אחרים ותרגומו יתקם כד חי (ת"כ) מה ת"ל לפי שנא' לשלח אותו לעזאזל ואיני יודע שילוחו אם למיתה אם לחיים לכך נאמר יעמד חי עמידתו חי עד שישתלח מכאן ששליחותו למיתה

"לכפר עליו" - שיתודה עליו כדכתיב והתודה עליו וגו'