קטע:רש"י על ויקרא ח כח

"ויקטר המזבחה" - משה שמש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן

"על העולה" - אחר העולה ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה