קטע:רש"י על ויקרא ח טז

"ואת יתרת הכבד" - לבד הכבד שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה