קטע:רש"י על ויקרא ח ג

"הקהל אל פתח אהל מועד" - זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה