קטע:רש"י על ויקרא ז לז

"ולמלואים" - ליום חינוך הכהונה