קטע:רש"י על ויקרא ז לד

"התנופה התרומה" - (סוכה לז, א) מוליך ומביא מעלה ומוריד