פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא ז לב

"שוק" - מן הפרק של ארכובה הנמכרת עם הראש עד הפרק האמצעי שהוא סובך של ירך