קטע:רש"י על ויקרא ז יג

"יקריב קרבנו על זבח" - (מנחות דף עו, תורת כהנים פרק יא) מגיד שאין הלחם קדוש קדושת הגוף ליפסל ביוצא וטבול יום ומלצאת לחולין בפדיון עד שישחט הזבח