קטע:רש"י על ויקרא ז ו

"קדש קדשים הוא" - בתורת כהנים (צו פרשה ה) הוא נדרש