קטע:רש"י על ויקרא ה יא

"כי חטאת היא" - ואין בדין שיהא קרבנה מהודר