קטע:רש"י על ויקרא ה י

"כמשפט" - כדת האמור בעולת העוף של נדבה בראש הפרשה