קטע:רש"י על ויקרא ד לג

"ושחט אותה לחטאת" - שתהא שחיטתה לשם חטאת