קטע:רש"י על ויקרא ד לא

"כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים" - כאימורי עז האמורים בשלמים