קטע:רש"י על ויקרא ד ז

"ואת כל דם" - שירי הדם (זבחים כה)