קטע:רש"י על ויקרא ד ה

"אל אהל מועד" - למשכן ובבית עולמים להיכל