קטע:רש"י על ויקרא ג ט

"חלבו" - המובחר שבו ומהו זה האליה תמימה

"לעמת העצה" - למעלה מן הכליות היועצות