קטע:רש"י על ויקרא ג ז

"אם כשב" - לפי שיש באימורי הכשב מה שאין באימורי העז שהכשב אליתו קריבה לכך נחלקו לשתי פרשיות