קטע:רש"י על ויקרא ב ו

"פתות אותה פתים" - לרבות כל המנחות הנאפות קודם קמיצה לפתיתה (שם)

"ויצקת עליה שמן מנחה הוא" - לרבות כל המנחות ליציקה יכול אף מנחת מאפה תנור כן ת"ל עליה אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקין ת"ל היא (שם)