קטע:רש"י על ויקרא ב ג

"לאהרן ולבניו" - כהן גדול נוטל חלק בראש שלא במחלוקת וההדיוט במחלוקת (ת"כ)

"קדש קדשים" - היא להם

"מאשי ה'" - אין להם חלק בה אלא לאחר מתנות האישים (יומא יד)