קטע:רש"י על הושע י ח

"במות און" - במות בית אל

"קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם" - שגלו עובדיהן ואין עוד פונה להם

"ואמרו" - ישראל

"להרים כסונו" - שלא יראונו אויבינו בבשתנו