קטע:רש"י על הושע י ג

"כי עתה" - בבא עליהם הרעה

"יאמרו אין מלך לנו" - מלכינו אשר בטחנו בו לאמר שיצא בראשונה וילחם את מלחמותינו אין מועיל לנו כלומר