קטע:רש"י על הושע יב יב

"אם גלעד און" - אם בא להם שבר ואונס הם גרמו לעצמם כי אך שוא היו ובגלגל שורים זבחו לע"א

"גם מזבחותם" - רבים כגלים שעל תלמי שדי

"תלמי שדי" - היא מענית המחרישה קרויה תלם