פתיחת התפריט הראשי

"ודברתי על הנביאים" - להוכיח אתכם ולהחזיר אתכם למוטב

"וביד הנביאים אדמה" - נראיתי להם בכמה דומיות ד"א אדמה להם דברי ע"י משלים כדי לישבם על שומעיהם