פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע יב ד

"בבטן עקב את אחיו" - כל זה עשיתי לו אחזו בעקבו סי' שהוא יהיה לו גביר