פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע יא י

"כאריה ישאג" - עוד ישאג להם כאריה שיצאו מן הגליות וילכו אחריו

"ויחרדו בנים מים" - ויתכנשון גלוותא ממערב'