פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ט ז

"הפקודה" - שיפקדו עונותיכם

"השלום" - תושלמת חובין

"אויל הנביא" - אף מנביאי אמת שלהם יהיו אוילים כגון חנניה בן עזור שתחלתו נביא אמת היה

"ורבה משטמה" - שהקב"ה שונא מעשיכ'