קטע:רש"י על הושע ט ו

"כי הנה הלכו" - ממקומם מרוב שודדים שיבאו עליהם עם נבוכדנצר

"מוף" - מארץ מצרים היא

"מחמד לכספם" - בתי חמדת אוצרות כספם

"קימוש וגו' חוח" - מיני חיות תרגם יונתן