קטע:רש"י על הושע ט ד

"לא יסכו" - לשון נסך

"לא יערבו לו" - לא תהא מנחתם עריבה עליו

"כלחם אונים" - כלחם גזילה הבא ע"י כח ואונים

"כי לחמם לנפשם" - ראוי הוא זה להם למאכל ולא לבוא לבית ה' ד"א כלחם אוני' כלחם אבלים שהוא טמא וסופו מוכיח כל אוכליו יטמאו