פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ח יג

"זבחי הבהבי" - זבחי עולתי שהם מהבהבים לפני באש שעל מזבחי

"יזבחו בשר ויאכלו" - למה לי שמביאים אותם יזבחו להיות להם בשר למאכלם ויאכלום כי אינני רוצה אותם