פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ח יא

"כי הרבה אפרים" - לפיכך אחילנו ממשא מלך שרים