קטע:רש"י על הושע ח ט

"פרא בודד לו" - נעשו כפרא שהולך בודד לעצמו שואף רוח ממקום למקום לנוד

"התנו אהבים" - י"ת לשון תנים כמו ערוד זה שהולך במדברות שאפו רוח כתנים לקנות להם אוהבים נואפים זרים

"התנו" - אידגרוניו"ט בלע"ז ויש לפרש לשון אתנן