קטע:רש"י על הושע ח ה

"זנח" - הקב"ה אתכם בני שומרון בעון עגלים שבבית אל שמלכי שומרון עובדים שם

"עד מתי לא יוכלו" - להפנות לבם להנקות מאותו טינוף