פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ז יד

"כי יילילו על משכבותם" - כי על כן תבא להם יללה כך ת"י

"יתגוררו" - יש להם מגורות מגורות של דגן לפיכך יסורו וימרדו בי