קטע:רש"י על הושע ז יג

"ואנכי אפדם" - אני הייתי חפץ לפדותם מרעה אשר הם בה

"והמה דברו עלי כזבים" - אמרו אל ירמיהוו שקר אתה מדבר (שם מג) לא שלחך ה' לאמר אל תבואו מצרים