קטע:רש"י על הושע ז טו

"ואני יסרתי חזקתי זרועותם" - ביראתי על ידי נביאי לשמוע אליהם במה שהם מייסרים אותם ויתחזקו זרועותם