פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ז ח

"יתבולל" - יבולבל בגולה בין האומות

"עוגה בלי הפוכה" - תירגם יונתן כחררה דעד דלא איתהפכת איתאכלת עוגה חררה שאופין על הגחלים