קטע:רש"י על הושע ז ב

"ובל יאמרו ללבבם" - אינן נותנין אל לבם שכל רעתם כתובה לזכרון לפני