פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על הושע ו יא

"גם יהודה" - אף הוא הואיל וקלקל

"שת" - המשית זמן פורענות לה

"קציר" - עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיהו

"בשובי שבות עמי" - בהוכיח אותם לשובב משובותם

"שבות עמי" - לשון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא)