קטע:רש"י על הושע ו י

"שערוריה" - י"ת ל' שינוי ששינו את דרכם וכן שמה ושערוריה (ירמיהו ה)