קטע:רש"י על הושע ו ד

"מה אעשה לך" - מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור

"וחסדכם כענן בוקר" - כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום