קטע:רש"י על הושע ה יב

"וכרקב" - תולעת האוכל העץ ושוחקו